``Rydych chi wedi newid fy mywyd ac wedi gwneud i mi sylweddoli fy ngwerth.``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:
Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Bywyd y tu hwnt i drais rhywiol.

Os ydych wedi cael eich effeithio gan dreisio, cam-drin rhywiol neu ymosodiad rhywiol rydym yma i chi.

Sut gall New Pathways helpu?

Rydym yn darparu cymorth arbenigol i oedolion, plant a phobl ifanc sydd wedi cael eu heffeithio gan drais rhywiol, ymosodiad rhywiol neu gam-drin.
Rydym yn cynnig gwasanaethau wyneb yn wyneb, ar-lein a dros y ffôn.
Mae gennym ganolfannau ar gyfer gwasanaethau wyneb yn wyneb ar draws de, gorllewin a chanolbarth Cymru.

Beth allaf i ei ddisgwyl gan eich gwasanaethau?

Rydym ni'n drugarog. Mae ein gwasanaethau'n gyfrinachol a byddwn yn eich credu.
Rydym ni'n wybodus. Rydym wedi gweithio gyda phobl sydd wedi cael eu heffeithio gan drais rhywiol ers bron i 30 mlynedd ac rydym yn brofiadol iawn.
Rydym ni'n gynhwysol. Rydym yn cynorthwyo pobl o bob oedran, rhywedd, cefndir cymdeithasol, cefndir ethnig, crefydd a chred, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol. Nid yw rhai pobl yn gwybod bod gwasanaethau trais rhywiol yn gallu cynorthwyo dynion neu bobl anneuaidd, ond mae ein gwasanaethau ni i bawb.
Cwnsela a Lles
Gwasanaethau Argyfwng ac ISVA
Beth yw trais rhywiol?
Storïau profiad bywyd

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...