Erthygl Blog

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021

Dyddiad: 8 Mawrth 2021 | Gan: admin

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn dathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae'r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu i sicrhau cydraddoldeb rhywiol. Er bod llawer o gynnydd wedi'i wneud, mae gwaith i'w wneud o hyd, yn enwedig ym maes trais rhywiol.

Oeddech chi'n gwybod:

(*drwy Ganolfan Trais ac Argyfwng Dulyn)

Credwn fod newid yn dechrau gyda gwrando ar, credu a chefnogi pobl sy'n profi trais rhywiol o bob math. Cyfrifoldeb pawb yw siarad am gam-drin, aflonyddu, rhagfarn ar sail rhyw, beio dioddefwyr, ac ymddygiadau gwenwynig.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod, rydym yn ymrwymo i gydweithio a gwneud gwahaniaeth i fenywod a merched. Os hoffech ein cefnogi, mae croeso i chi rannu'r graffeg hyn ar gyfryngau cymdeithasol a'n tagio.

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...