Erthygl Blog

“Diogel”

“Diogel”

Dyddiad: 1 Gorffennaf 2022 | Gan: admin

‘Roeddwn i’n sôn am ystafell wely fy mhlentyndod, lle o arswyd. Gofynnodd fy therapydd beth fyddwn i'n ei wneud i'r ystafell nawr. Fy ymateb ar unwaith oedd 'blow it up'. Dywedodd wrtha i, yn fy meddwl i.Aeth hyn ymlaen i losgi'r holl dŷ damn i lawr.Yn y ddelwedd yn fy meddwl, fi, fy therapydd a fy nghath sydd yno, dim ond gwylio. Mae fy nghath yn arwr gwych.Dyma ei gyfieithu ar bapur.Mae gennym ni amddiffyniad dail. Lle mae'r fflamau'n cyffwrdd â'r dail, mae'r fflamau'n peidio â llosgi. Rydym wedi ein hamgylchynu gan ddail. Nid oes eu hangen ar fy nghath, mae'n archarwr. Rydym yn ddiogel rhag y fflamau, ni allant gyffwrdd â ni.'

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...