Erthygl Blog

Lansio gwefan newydd!

Lansio gwefan newydd!

Dyddiad: 1 Awst 2022 | Gan: admin

Rydym yn hynod gyffrous i gyhoeddi ein gwefan newydd. Yr union un rydych chi'n darllen hwn ymlaen!

Mae’r wefan hon wedi bod yn 12 mis yn cael ei datblygu, ac mae o leiaf 5 mlynedd yn hwyr!

Roedd ein nodau wrth greu’r wefan newydd hon yn ddeublyg:

  • Roeddem am sicrhau bod ein gwefan yn adlewyrchiad gwirioneddol o'n gwasanaethau. Cawsom adborth gan bobl sydd wedi defnyddio ein gwasanaethau, yn bersonol ac yn broffesiynol, a gobeithiwn fod ein gwefan bellach yn wirioneddol adlewyrchu ni a’r hyn rydym yn ei wneud.
  • Roeddem am wneud ein gwasanaethau’n hawdd eu cyrchu. Gyda ffurflenni atgyfeirio integredig, trosolwg da o’n gwasanaethau, a gwefan fwy sythweledol, rydym yn gobeithio y bydd pawb yn gallu cael y cymorth sydd ei angen arnynt.
  • Cynwysoldeb. Credwn nad oedd ein gwefan flaenorol yn arddangos cynwysoldeb ein gwasanaethau mewn gwirionedd. Rydym am wneud yn siŵr bod pawb yn teimlo’n ddiogel ac yn cael eu croesawu, a’u bod yn teimlo y gallant ymddiried ynom â’u trawma. Mae hon bob amser yn daith barhaus, a dim ond y dechrau yw hon.

Ochr yn ochr â’n hymgysylltiad cymunedol cynyddol a’n presenoldeb cynyddol ar gyfryngau cymdeithasol, mae ein llais a’n cyrhaeddiad yn parhau i dyfu, ac rydym yn ymdrechu un diwrnod i gael byd heb drais rhywiol.

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...