``Dydw i ddim yn beio fy hun bellach. Rwy'n gwybod nad oeddwn i ar fai.``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Gall trais rhywiol effeithio ar unrhyw un, ar unrhyw adeg yn eu bywyd, ni waeth beth yw eu hoedran, rhywedd, cefndir cymdeithasol, cefndir ethnig, crefydd neu gred, anabledd neu gyfeiriadedd rhywiol.

Mae trais rhywiol yn unrhyw fath o weithred neu weithgaredd rhywiol digroeso.

Mae deddfwriaeth yng Nghymru yn diffinio bod trais rhywiol yn dreisio, yn gam-drin rhywiol gyda chyswllt a heb gyswllt, yn gamfanteisio rhywiol ac yn ymosod yn rhywiol.

Mae sawl math o drais rhywiol, a bydd pob person sy’n profi trais rhywiol yn cael ei effeithio’n wahanol. Mae yna hefyd lawer o fythau a chamddealltwriaeth ynghylch trais rhywiol. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd gwybod os oedd yr hyn a ddigwyddodd i chi yn drais rhywiol.

Gall trais rhywiol gael ei gyflawni gan rywun rydych chi’n ei adnabod, gan gynnwys aelodau’ch teulu, a gall ddigwydd o fewn perthnasoedd. Gall trais rhywiol gael ei gyflawni gan berson dieithr hefyd.

Gall trais rhywiol ddigwydd i oedolion a phlant. Mae trais rhywiol yn effeithio’n bennaf ar fenywod a gall fod yn fater sy’n gysylltiedig â rhywedd, ond nid yw rhai pobl yn ymwybodol bod trais rhywiol hefyd yn effeithio ar ddynion a phobl anneuaidd, ac mae ein gwasanaethau ni i bawb.

Gobeithio bydd y rhestr hon yn gallu’ch helpu i gael y cymorth rydych chi ei angen.

Mathau o drais rhywiol
Beth yw caniatâd?

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

If you have been affected by sexual violence, we are here for you.

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...