``Roedd hi'n bwysig i mi gael yr opsiwn o gwnsela dros y ffôn oherwydd lle rwy'n byw.``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Canolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru

Sefydlwyd Canolfan Cymorth Adroddiadau Canolbarth Cymru yn 2012, fel is-gwmni i New Pathways, gyda chyllid gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, ac mewn partneriaeth â The Survivors Trust.

Nodwyd bod pobl yn ardaloedd canolbarth Cymru’n ei chael hi’n fwy anodd cael gafael ar wasanaethau, felly crëwyd y ganolfan i gefnogi unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio gan drais rhywiol, yn ddiweddar neu yn y gorffennol.

A yw Canolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru yn cynnig yr un gwasanaethau â Llwybrau Newydd?
Ble mae Canolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru?
Sut rydw i'n cysylltu â Chanolfan Cymorth Trais Canolbarth Cymru?

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

If you have been affected by sexual violence, we are here for you.

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...