Hyfforddiant Gwirfoddoli Cwnsela

Hyfforddiant Gwirfoddoli Cwnsela
Hyfforddiant Gwirfoddoli Cwnsela Overlay

Hyfforddiant Gwirfoddoli Cwnsela

Date: Dydd Iau Mehefin 3, 2021 | By: newpathway
Mae ein cwnselwyr gwirfoddol yn rhan hanfodol a gwerthfawr o’n gwasanaeth a gynigir. Maent yn cynghori cleientiaid yn uniongyrchol, gan ganiatáu i ni wasanaethu mwy o bobl a rhoi profiad i wirfoddolwyr mewn trais rhywiol arbenigol a chwnsela trawma. Gan ein bod ni’n gweithio gyda chleientiaid sydd wedi profi trais rhywiol a thrawma ac sydd […]
Read More

Latest News

Categories

Contact Info

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...