``Rwyf mor falch o fod yn cefnogi gwaith New Pathways sy'n newid bywydau``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cyfrannwch nawr:

Cyfrannwch heddiw a helpwch ni i weithio tuag at fyd heb drais rhywiol.

Mae bron i 4,000 o bobl yn cael eu hatgyfeirio bob blwyddyn i’n gwasanaethau argyfwng, eiriolaeth, cymorth neu gwnsela arbenigol. Mae bron i 2,000 o bobl yn dal i aros am ein cefnogaeth arbenigol.

A nifer fach yn unig yw’r rhain. Mae yna lawer o bobl sydd heb ddod ymlaen o hyd.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni i wneud yn siŵr bod pob person yng Nghymru sydd wedi’u heffeithio gan drais rhywiol yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw.

Rhoddion

Gall pob rhodd wneud gwahaniaeth. Mae ein holl wasanaethau yn cael eu cynnig am ddim i’r rhai sydd eu hangen, felly gall hyd yn oed ychydig bunnoedd wneud gwahaniaeth – gall £9 brynu llyfr stori a all helpu plentyn i ymdopi â thrawma cam-drin rhywiol.

Os gallwch chi sbario rhywfaint o arian am rodd unigol neu fisol, cyfrannwch drwy’r ddolen i’n platfform codi arian (Enthuse).

Os hoffech gyfrannu’n uniongyrchol gan ddefnyddio trosglwyddiad banc neu siec, a’ch bod yn drethdalwr, ffoniwch ni ar 01685 379310. Er mwyn caniatáu i ni hawlio Cymorth Rhodd ar eich rhodd uniongyrchol, llenwch y ffurflen hon a’i hanfon at [email protected]

Codi Arian

Ydych chi’n cynnal arwerthiant pobi, neu’n rhedeg 10k, neu’n cynnal noson gomedi? Os felly, ystyriwch godi arian i ni.

Gallwn hefyd ddarparu taflenni a gwybodaeth i’ch helpu i godi arian a chodi ymwybyddiaeth. Byddwn yn rhannu eich digwyddiadau neu’ch codwyr arian ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol, ac os yw’n bosibl, gallem anfon cynrychiolydd i’ch digwyddiad i ddiolch i’r rhai sy’n rhoi.

Os hoffech godi arian i ni, neu os ydych eisoes wedi gwneud hynny, cysylltwch â: [email protected], neu drwy unrhyw un o’n digwyddiadau cymdeithasol. Neu gallwch glicio ar y ddolen i fynd i mewn i’n platfform codi arian! !

Codi arian

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...