Cefnogwch Ni

Cysylltwch â ni dros y ffôn: 01685 379 310
E-bostiwch ni: enquiries@newpathways.org.uk
Cyfrannwch nawr:

Cyfrannwch heddiw a helpwch ni i weithio tuag at fyd heb drais rhywiol.

Nearly 4,000 people each year refer into our specialist crisis, advocacy, support or counselling services. There are almost 2,000 people still waiting for our specialist support.

And this is the tip of the iceberg. There are many people who have still not come forward.

There are a number of ways you can help us to make sure that every person in Wales who has been affected by sexual violence will get the support they need.

Cyfrannu
Codi arian
Dod yn Wirfoddolwr Corfforaethol
Gwirfoddoli gyda ni
Amazon Smile


Cefnogwch ni heddiw

Ymholiadau Cyffredinol

    Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...