Ein Cyllidwyr

Cyllidwyr 2023/24

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Llywodraeth Cymru

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

 

Banc Lloyds

 

Tesco

 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent

 

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

 

Moondance

 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

Cefnogwch Ni

Mae bron i 4,000 o bobl yn cael eu hatgyfeirio bob blwyddyn i’n gwasanaethau argyfwng, eiriolaeth, cymorth neu gwnsela arbenigol. Mae bron i 2,000 o bobl yn dal i aros am ein cefnogaeth arbenigol.

A nifer fach yn unig yw’r rhain. Mae yna lawer o bobl sydd heb ddod ymlaen o hyd.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi ein helpu ni i wneud yn siŵr bod pob person yng Nghymru sydd wedi’u heffeithio gan drais rhywiol yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw.

Gwirfoddoli gyda ni

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...