``Rwyf wrth fy modd fy mod i, fel gwirfoddolwr, yn cael fy nhrin fel un o'r tîm. Rydyn ni i gyd yma am yr un rheswm.``

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
enquiries@newpathways.org.uk
Cyfrannwch nawr:

Ymunwch â'n tîm gwirfoddoli!

 

Yn Llwybrau Newydd, rydyn ni’n gwerthfawrogi ein gwirfoddolwyr a’r gwaith maen nhw’n ei wneud gyda’n cleientiaid a’n sefydliadau.

Rydym yn falch o gael y safon Buddsoddwyr mewn Gwirfoddolwyr (IiV), sef safon ansawdd y DU ar gyfer arfer da mewn rheoli gwirfoddolwyr.

Mae rolau gwirfoddolwyr wedi cynnwys cwnsela, gweinyddu, cyd-hwyluso grŵp, dylunio graffeg, cysylltiadau cyhoeddus ac ymchwil, ac rydym yn croesawu awgrymiadau ar gyfer meysydd newydd o waith gwirfoddol.

Cwnselydd Gwirfoddol
Rôl Gyflenwi/Gweinyddu Gwirfoddolwyr
Gwirfoddoli Corfforaethol

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli,
cysylltwch â ni.

E-bostiwch ni: volunteering@newpathways.org.uk

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...