Cynghorwyr Gwirfoddol

Ymunwch â’n prosiect cwnsela gwirfoddol!

Rydym yn chwilio am gwnselwyr cymwys ac rydym hefyd yn gallu cynnig lleoliadau i’r rhai sydd yn eu blwyddyn olaf o astudio.

Mae ein gwirfoddolwyr cwnsela yn derbyn hyfforddiant trais rhywiol a thrawma arbenigol a phecyn cymorth llawn.

Mae’n bosibl y bydd cwnselwyr cymwys yn gallu gweithio o bell, tra bydd angen i’r rhai sy’n dal i astudio wneud sesiynau wyneb yn wyneb yn un o’n lleoliadau.

I wneud cais am y swydd hon e-bostiwch eich manylion at jobs@newpathways.org.uk

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

Am fwy o wybodaeth edrychwch ar ein tudalen newyddion

Ymholiadau Cyffredinol

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...