Messages of Hope / Negeseuon o Obaith

Stories of resilience from those with lived experience / Straeon o gryfder gan rhai sydd â phrofiad byw

This is a creative research and development project aimed at encouraging people who have experienced sexual violence and abuse to seek help.

For six weeks a group of passionate souls met together, played together and laughed together as well thinking up new ways of inviting others to come and join us.

This exhibition of videos and images below is a collection of what we made. It’s an exploration of what it means to move from victim to survivor; of what is possible. It’s a reminder that the journey doesn’t have to be lonely. 

​- Matilda Tonkin-Wells & Jain Boon

 

Mae hwn yn brosiect creadigol ymchwil a datblygu sydd â’r nod o annog pobl sydd wedi cael profiad o trais rhywiol i gofyn am cymorth.

Am chwe wythnos cyfarfu grŵp o eneidiau angerddol, i chwarae a chwerthin gyda’i gilydd yn ogystal â meddwl am ffyrdd newydd o wahodd eraill i ddod i ymuno â ni.

Mae’r arddangosfa isod o fideos a delweddau yn gasgliad o’r hyn a wnaethom. Mae’n archwiliad o beth yw e i symud o ddioddefwr i oroeswr; o’r hyn sy’n bosibl. Mae’n atgoffiad bod ddim angen i’r siwrnai teimlo’n unig. 

– Matilda Tokin-Wells & Jain Boon

About the Project
About HARP Seeds

Gallery / Oriel

A Letter of Hope from C

Llythr o Obaith gan C

Please click the image to view the video.

A Letter of Hope from L

Llythr o Obaith gan L

Please click the image to view the video.

A Letter of Hope from R

Llythr o Obaith gan R

Please click the image to view the video.

A Letter of Hope from P.H

Llythr o Obaith gan P.H

Please click the image to view the video.

A Letter of Hope from M

Llythr o Obaith gan M

Please click the image to view the video.

Our Voices

Ein LLeisiau

Please click the image to view the video.

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Follow New Pathways on social media


    Llwytho...