Rhoi gwybod i'r Heddlu

Cysylltwch â ni dros y ffôn:
01685 379 310
E-bostiwch ni:
Cael mynediad i'n gwasanaethau:

Gwybodaeth gan yr Heddluoedd rhanbarthol am sut i roi gwybod iddynt am drais rhywiol

Mae llawer o’n cleientiaid eisiau rhoi gwybod i’r Heddlu. Bydd y wybodaeth isod yn eich helpu i wneud hyn.

If you have been affected by sexual violence, we are here for you.

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...