Counselling Client, Cwm Taf

Counselling Client, Cwm Taf

Dyddiad: 20 Rhagfyr 2021 | Gan: newpathway

'Mae wedi bod yn bwysig iawn i'm hiechyd meddwl gael rhywfaint o normalrwydd. Rwy'n teimlo bod pethau'n newid mor gyflym o'm cwmpas fel fy mod yn ei chael hi'n anodd teimlo'n ddiogel. Mae cael cyswllt â'm cwnselydd unwaith yr wythnos wedi rhoi ymdeimlad o ddiogelwch ac ymgyfarwyddo i mi. Mae'n teimlo fel y gallaf barhau â gweddill fy wythnos ac mae'n cydbwyso'r teimladau hyn o ansicrwydd ac ofn. Mae wedi gweithredu fel achubiaeth i mi'.

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...