Counselling Client, Cwm Taf

Counselling Client, Cwm Taf

Dyddiad: 20 Rhagfyr 2021 | Gan: newpathway

Roedd cwnsela'n fan diogel lle gallwn siarad am bethau anodd. Yn y sesiynau cefais fy annog i gysylltu â fy emosiynau a'u deall. Fe'i gwnaed mewn ffordd dyner a chalonogol. Hyd yn oed ar y ffôn ac yn fy nghartref fy hun, roeddwn yn gallu archwilio fy meddyliau a'm hemosiynau heb ofn.

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...