Counselling Client, South Wales

Counselling Client, South Wales

Dyddiad: 20 Rhagfyr 2021 | Gan: newpathway

Dim ond eisiau dweud diolch enfawr eto am fod yn gwnselydd a dod â mi'n ôl yn fyw! Does gen i ddim syniad o gwbl ble fyddwn i ar hyn o bryd oni bai am eich caredigrwydd, empathi a chefnogaeth. Yr ydych wedi newid fy mywyd ac wedi gwneud imi sylweddoli fy ngwerth a'm gwerth

Newyddion Diweddaraf a Diweddariadau

    Dilynwch Llwybrau Newydd ar y cyfryngau cymdeithasol


    Llwytho...